Projectoverstijgende Verkenning (POV) Voorlanden

“Meer veiligheid tegen minder kosten”

Voorlanden meerekenen bij dijkversterking:

“besparing tot 1 miljard”

 

Nederland staat voor een grote en kostbare opgave: het toekomstbestendig maken van onze waterveiligheid. We anticiperen op de gevolgen van het veranderende klimaat en de almaar dalende bodem. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP) van het Rijk en de waterschappen coördineert en financiert de acties. Hiervoor is tot 2030 bijna 5 miljard beschikbaar.

De Projectoverstijgende Verkenning (POV) Voorlanden laat zien dat als dijkbeheerders de positieve invloed van voorlanden meenemen in de sterkteberekeningen van een dijk, er kosten en overlast kunnen worden vermeden. De potentie is een besparing van 1 miljard euro.