De ontwerpopgave

Wordt voorland meegenomen, dan moet er ook nagedacht worden over ontwerp (bij versterking) en beheer.

Bij het ontwerpen van een kering spelen dezelfde technische uitdagingen als bij het beoordelen. Het ontwerp volgt daarom grotendeels dezelfde systematiek en kent dezelfde rekenregels als beoordelen. Het belangrijkste verschil is de tijdshorizon. Bij een ontwerp wordt verder in de toekomst gekeken en wordt rekening gehouden met onzekere aspecten als klimaatverandering, degradatie, veroudering en zetting binnen de gekozen ontwerplevensduur.

Volgens de nieuwe Waterwet moet de ontwerper uitgaan van het werkelijke profiel van de waterkering op de peildatum. Dat is dus inclusief het voorland. Daarbij moet hij rekening houden met de ontwikkeling van het voorland tot aan de peildatum.

POV Voorlanden onderzoekt met deskundigen wat er nodig is aan technische kennis en methoden om voorlanden te kunnen meenemen in het ontwerp van een dijk. Idealiter zal dit leiden tot een nieuwe methodiek. Er zijn goede voorbeelden waarbij (conservatief) met de aanwezigheid van voorlanden rekening wordt gehouden. Bij ontbrekende (grond)gegevens wordt van het ‘slechtste’ uitgegaan. Met een veilige marge en een logische redeneertrend kan in die gevallen wel degelijk iets gezegd worden over de bijdrage van voorland aan de sterkte van een dijk. Inmiddels zijn werkgroepen bezig met de ontwikkeling van een landelijke methodiek.

Wordt voorland meegenomen in het ontwerp, dan moet ook het beheer worden geregeld. Dat moet worden geborgd, maar er is niet voorgeschreven hoe dit  moet. Ook ligt niet vast hoe ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegengegaan. Het antwoord wordt door de POV geformuleerd onder het aspect ‘beheer’.