Robuustere golfbreker haven Urk kan dijkversterking voorkomen

De haven van Urk wil uitbreiden. Helaas zijn de groeimogelijkheden beperkt door de korte afstand tot de stadskern. Buitendijkse havenuitbreiding is een goed alternatief. Als dan meteen een robuuster gedimensioneerde golfbreker wordt gemaakt, kan een noodzakelijke dijkversterking worden voorkomen. Uitgangspunt: de meerkosten van een sterkere golfbreker zijn lager dan die van een dijkversterking.

Volgens de nieuwe normen zal de huidige dijk bij Urk niet voldoen aan de waterveiligheidseisen. Echter, als de beoogde golfbreker voor de haven robuuster wordt gemaakt, kan afkeur bij het formele toetsmoment in 2023 worden voorkomen.

Waterstaatswerk
Op de golfbreker zijn geen economische activiteiten gepland waardoor het waterschap mogelijkheden heeft voor sturing en handhaving. Zo kan de golfbreker bijvoorbeeld worden opgenomen als waterstaatswerk in de legger van het waterschap.
Hoewel de haven van grote betekenis is voor de economische ontwikkeling van de regio rond Urk, is nog niet zeker of de geplande uitbreiding er ook echt komt. Nog niet alle procedures zijn doorlopen en ook financieel gezien is de zaak nog niet rond. Weliswaar draagt de provincie Flevoland zeven miljoen euro bij en is ook het waterwaterschap bereid de meerkosten voor de (over)dimensionering van de golfbreker voor te financieren, maar dat is nog onvoldoende. Daarom wordt het gesprek met het HWBP opgestart.

Gesprek met HWPB
Wat daarbij op tafel ligt, is het karakter van het huidige subsidiestelsel. Formeel is de dijk bij Urk nog niet afgekeurd waardoor er nog geen aanspraak op HWBP-subsidie kan worden gedaan. Bovendien biedt de regeling onvoldoende ruimte om mee te koppelen met ontwikkelingen van derden. De gesprekken met het HWBP moeten antwoord geven op de vragen of en hoe de subsidieregeling toch een bijdrage kan leveren.

Share Post :