Aanpassen legger als bescherming Voorland?

Voorbeeldprojecten
/by
“Verrassend makkelijk!” Voor het Bovenrivierengebied geldt dat piping de overstromingskans sterk beïnvloedt. Dit fenomeen heeft dus grote impact op de waterveiligheid. Om effectieve maatregelen tegen piping te kunnen nemen, heeft het Waterschap Rivierenland besloten om het voorland juridisch te beschermen. In...