Waterschap Scheldestromen ‘maakt’ voorlanden en voorkomt een ingrijpende versterking

Next Post

Een mooi ‘zout’ voorbeeld van het gebruik van voorlanden om dijkversterking te voorkomen, is te vinden in de Westerschelde voor de kust van het Zeeuwse Westkapelle.

Om te zorgen dat de Westkapelse zeedijk ook in de toekomst blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, is er in 2008 een gecombineerde vooroeversuppletie en strandsuppletie aangelegd. Door het uitbreiden van de vooroever wordt de golfbelasting dusdanig gereduceerd dat voor een deel van het traject de aanpassing van het dijkprofiel aan de binnenzijde niet nodig is. Alleen de asfaltbekleding aan de buitenzijde is versterkt. Ook beperkt deze kustuitbouw de aantasting van het achtergelegen (Natura2000) natuurgebied en worden de recreatiemogelijkheden aan de zeezijde vergroot. De voorlanden (droog en nat strand) zijn toegankelijk voor recreanten. Door de voor ons land unieke golfomstandigheden maken ook surfers gebruik van deze locatie.

Ter plaatse van de overgang op de duinwaterkering richting Domburg is een robuuste aansluitingsconstructie in het bestaande duin gerealiseerd. Daarbij is ook het duin aan de zeezijde beperkt uitgebouwd.
Door uitbreiding en zeewaartse verlegging van de basiskustlijn wordt de instandhouding van de nieuwe bodemligging integraal meegenomen bij kustlijnzorg.

Meer interesse?

Wie geïnteresseerd is in alle ins en outs van de morfologische veranderingen kan hier de Deltares studie “Ontwikkeling Zwakke-Schakel suppletie Westkapelle”  uit 2014 downloaden.

Of download het oorspronkelijke Kustversterkingsplan Westkapelse Zeedijk uit 2007.

Je kunt ook contact opnemen Hans van der Sande van Scheldestromen (hans.vanderSande@Scheldestromen.nl)

Next Post Share Post :